Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/customer/www/malongdutheatre.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 199
MEDIA - คณะละคร มาร็องดู

MEDIA

ร้อยเรียงหลากเรื่องราว จากการถูกกดขี่ 

Featured

MT Media

2020 MAY

คณะละครมาร็องดูขอนำเสนอรายการที่จะนำมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงการหลอกล่อและการล่อลวงลูกที่มีความหลากหลายและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันช่วยชีวิตของคนที่ดีขึ้นมาตลอดชีวิตของกูรูเหล่านั้นเอง

2020 MAR

ละครแทรกสด “แก๊งค์เด็กขั้นเทพ” BTF2019

ละครแทรกสด “แก๊งค์เด็กขั้นเทพ” ผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันกับนักแสดงเหล่านี้ และคณะละครมาร็องดู เคยแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2020

2019 SEP

ละครแทรกสด “มิ้นท์รฎา กับอิสระที่หายไป”

มีใครบ้างไหมจะเข้าใจ ว่าชีวิตที่ถูกพรากด้วยความพิการนั้นเป็นอย่างไร? มีใครบ้างไหมจะเข้าใจ ว่าชีวิตบนความพิการต้องเผชิญกับอะไรบ้าง? “มิ้นท์รฎา กับอิสระที่หายไป” เป็นละครแทรกสดที่ถูกประกอบสร้างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับหญิงสาว ที่ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้ชีวิตเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เธอขาดอิสระ แม้แต่จะเลือก และต้องเผชิญกับความกดดัน จากตัวเอง ครอบครัว และบางครั้งต้องตกเป็นเครื่องมือให้กับผู้คนในสังคม ละครเรื่องนี้จะชวนให้คุณได้ขบคิดและเรียนรู้ แง่มุมชีวิตที่ถูกพรากไปด้วยความโหดร้ายจากน้ำมือของความพิการที่เธอไม่เคยคาดคิด เมื่อความพิการเกิดขึ้นไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนมาได้และทำให้ดูแตกต่าง แต่ความพิการก็ไม่อาจทำให้เธอแตกต่างจากความเป็นคนไปได้เลย โดยผ่านละครแทรกสด หนึ่งในการละครของผู้ถูกกดขี่ ละครเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือสร้างระหว่าง คณะละครมาร็องดู ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล และโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จัดแสดง เมื่อ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม ในงาน “การดูแล ต่อเนื่อง 2019 : ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก” จัดโดย ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(Continuing of Care ; COC) โรงพยาบาลนครปฐม

2019 AUG

ละครแทรกสด “คนหลงควัน” 23 ส.ค. 2019

ละครแทรกสด “คนหลงควัน” คณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู Malongdu Theatre จัดแสดงที่ หอประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในงาน Smoking Cessation Practice นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

2019 JUL

ละคร Forum Theatre ใน ธีมผู้สูงอายุ ของ คณะละครขับเคลื่อนสังคม Malongdu Theatre

 

 

“เราคือเมล็ดพันธุ์ เหยียบเราให้จมดิน เราจะงอกขึ้นมาใหม่” การแสดงเชิงสัญลักษณ์หน้าสกายวอล์ค BTS ตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 5 ก.ค. 62 สะท้อนกรณีทำร้าย ‘จ่านิว’ และนักกิจกรรมต่อเนื่อง

SONNY Channel

ละคร Social Media Theatre : Set Zero สุนัขจรจัด

SocialMedia Theatre : ประหาร=ฆาตกรรม?

ละครโซเชียลมีเดีย : ก็แค่เพลงเชียร์

ละครโซเชียลมีเดีย “รออะไร?”

ตลาดล่าง?? ละครโซเชียลมีเดีย มาร็องดู ไทยขยับ