Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/customer/www/malongdutheatre.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 199
ฺBox Office - คณะละคร มาร็องดู

Malongdu Theater

Theatre of the Oppressed

Welcome to Malongdu Theater

Theatre of the Oppressed

มาร็องดู เธียร์เตอร์

ละคนของผู้ถูกกดขี่

About us

We are the first Theatre of the Oppressed Group in Thailand

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย (ฉั่ว) – ผู้ก่อตั้งคณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู เธียร์เตอร์ เริ่มสนใจในเรื่องละคร การเมืองและการขับเคลื่อนสังคมตั้งแต่เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาพบว่าหนังสือที่เขาสนใจแทบทั้งหมดจะอยู่ในห้องสมุดรัฐศาสตร์และเมื่อใดที่เขาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการละครก็จะเจอคำหนึ่งเสมอ นั่นคือ ‘ละครของผู้ถูกกดขี่’

เขาเดินทางไกลถึงอินเดียเพื่อศึกษาละครชนิดนี้อย่างจริงจัง ด้วยความสนใจว่าละครทำงานอย่างไรในการขับเคลื่อนสังคม เขาเล่าว่าละครของผู้ถูกกดขี่มีการนำเสนอหลายๆ รูปแบบ แต่เขาได้หยิบยกเครื่องมือของการมีส่วนร่วมของผู้ชมหรือที่เรียกว่า ละครแทรกสด ที่ต้องการการแก้ปัญหาจากผู้ชมและเน้นการคิดแบบวิพากษ์ เชื้อเชิญให้คนลุกขึ้นมาทำ ไม่เน้นสั่งสอนผู้ชม เพราะละครของผู้ถูกกดขี่เชื่อว่าไม่สามารถเอาความรู้ไปใส่ให้ใครได้ แต่ควรจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่าละครส่วนใหญ่ในไทยเน้นสะท้อนสังคมและมีไว้เพียงเพื่อนั่งดูเท่านั้น

นี่คือข้อความบางส่วนที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ใน รายงานพิเศษประชาไทย เราจะไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับ Theatre of the Presses ในหน้าต่อไปกันนะครับ

MT News

Malongdu Theatre

เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการ Social Distancing กับรัฐบาลไทย ในช่วงการระบาดของ Covid-19 พวกเรา Malongdu Theatre จึงเพิ่ม Line Official เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับสมาชิกและชุมชน

Now Program

หักเหลี่ยมกูรู EP.1 

วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 20:00 น. พร้อม ๆ กันทั่วประเทศทาง Youtube ช่อง Malongdu

คณะละครมาร็องดูขอนำเสนอรายการที่จะนำมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงการหลอกล่อและการล่อลวงลูกที่มีความหลากหลายและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันช่วยชีวิตของคนที่ดีขึ้นมาตลอดชีวิตของกูรูเหล่านั้นเอง

ละครแทรกสด 

คุณศรชัย ผู้ก่อตั้งคณะละครมาร็องดู ได้อธิบายว่า ให้ชื่อละคร ดังกล่าวแบบภาษาไทยว่า “ละครแทรกสด” ภายใต้สโลแกนที่ว่า “สังคมเลวเพราะคนเฉย” ซึ่งคณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู หวังจะกระตุกเตือนให้คนลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการแสดง เชื้อเชิญ ให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมจากแนวคิด “ปัญญาปฏิบัติ” (praxis) ของเปาโล แฟรเร (Paolo Freire) นักการศึกษา ผู้มีชื่อเสียงของโลก ได้แต่งหนังสือชื่อ “การศึกษาของผู้ถูกกดขี่” เปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องการศึกษาเพื่อรับใช้ทุนให้กลายเป็นการศึกษาเพื่อการปลดปล่อยและเพื่อสร้างอิสรภาพและเสรีภาพของโลก แนวความคิดนี้ทำให้นักการละครที่มีชื่อว่าออกัสโต บูอาล ชาวบราซิลเกิดความคิดที่จะ ละครแนวใหม่ โดยอิงจากความคิดดังกล่าว จนเป็นที่มาของละครชนิดใหม่ เรียกว่า “การละครผู้ถูกกดขี่” ซึ่งถือกำเนิดในช่วงปี 1960

คณะละครขับเคลื่อนสังคมมาร็องดู มีเป้าหมายที่จะนำปรัชญาและองค์ความรู้ด้านการละครของผู้ถูกกดขี่มาเผยแพร่เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักการละครทั่วไปที่ต้องการทำงานให้มากกว่าด้านสังคมสงเคราะห์ แต่มีเป้าหมายที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกกดขี่และต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอำนาจและลดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมในระยะยาว

Credit : https://www.thaihealth.or.th/

ละครแทรกสด” (Forum Theatre) เป็นเทคนิคหนึ่งของ “ละครของผู้ถูกกดขี่” (Theatre of the Oppressed)      ที่ถูกนํามาใช้ดําเนินกิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างอํานาจภายในของคนพิการโดยคนพิการ เรามีผู้ดําเนินกระบวนการ (Facilitator) หรือ “โจ๊กเกอร์” (Joker) เป็นผู้นั่งวีลแชร์ความลึกซึ้งในการเป็นเจ้าของประเด็นปัญหาลดการกดทับคนพิการและสร้างพลังภายในให้คนพิการโดยปราศจากการสังสอนหรือการสอนแบบยัดใส่หัว (Banking Education)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างอํานาจภายในของคนพิการ ซึ่งคนพิการเอง จะทำกระบวนการละครแทรกสดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของรูปแบบ “ละครของผู้ถูกกดขี่” (Theatre of the Oppressed) เป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักแสดงอาสาสมัครรุ่นใหม่ที.เป็นคนพิการและโจ๊กเกอร์คนใหม่ที่เป็นคนนั่งวีลแชร์

Mail

คณะละครขับเคลื่อนสังคม มาร็องดู

333/158 หมู่บ้านการ์เด้นซิตี้ลากูน ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210

E-Mail

sornchai.c@gmail.com

Hot Line

Director +661 888 8877

Accountant +886 990 9939

Facebook fanpage

MALONGDU THEATRE